26.08.1998

Esteellisyys - Asiakirjan julkisuus - Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Tietojen antaminen kunnanhallituksessa käsiteltävässä kanteluasiassa

Kunnanhallituksen huomiota kiinnitetty esteellisyyssäännösten noudattamiseen ja tietojen antamiseen kunnanhallituksen jäsenelle kunnanhallituksessa käsiteltävässä kanteluasiassa.

Kysymys myös siitä, voiko kunta tehdä laillisesti yleispäätöksen oikeudenkäyntikulujen vaatimisesta kaikilta asiansa häviäviltä asian laadun riippumatta. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 3 momentin säännös ja hallinnon lainalaisuuden periaate edellyttävät, ettei kunta voi yleisesti päättää tulevansa kaikissa tapauksissa vaatimaan sen päätöksestä valittaneilta asiansa häviäviltä yksityisiltä asianosaisilta oikeudenkäyntikulujen tuomitsemista. Sen sijaan kunnalla on oikeus, tutkittuaan kunkin tapauksen olosuhteet ja harkittuaan kulukorvaussäännösten soveltamista siihen, harkintavaltansa puitteissa esittää yksittäinen kuluvaatimus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.