26.08.1998

Esteellisyys - Asiakirjan julkisuus

Tietojen antaminen ja esteellisyyssäännösten noudattamatta jättäminen kunnanhallituksessa käsiteltävässä kanteluasiassa

Kunnanjohtajalle huomautettu menettelyn virheellisyydestä asiakirjojen antamatta jättämisen ja esteellisyyssäännösten noudattamatta jättämisen osalta. Kunnanhallituksen jäsenellä oli ollut oikeus kantelun tekijänä ja myös asemansa perusteella saada nähtäväkseen asiakirjat kunnanhallituksessa käsiteltävässä salassa pidettävässä kunnan sosiaalitoimeen liittyvässä kanteluasiassa. Kunnanjohtaja oli vastuussa siitä, ettei tietoa asiakirjoista ollut mainitulle kunnanhallituksen jäsenelle annettu. Kunnanjohtajaa oli myös pidettävä esteellisenä esittelemään kunnanhallitukselta tapauksessa pyydettyä oikeuskanslerille annettavaa selvitystä. Virkamiehen ei tule esitellä kollegiaalisen viranomaisen kannanottoa hänen omaa menettelyään koskevaan kanteluun, vaan antaa menettelynsä johdosta henkilökohtainen selvityksensä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.