24.08.1998

Viivästyminen asian käsittelyssä - Hyvä hallintotapa - Huolellisuusvelvollisuus

Kuluttaja-asiamiehelle tehdyn ilmoituksen käsittely

Kuluttaja-asiamiehen huomiota on kiinnitetty sähköliittymän hinnoittelun oikeellisuutta koskevan ilmoitusasian käsittelyn viivästymiseen. Kannanoton saaminen kuluttaja-asiamiehelle tehtyyn selvityspyyntöön oli kestänyt yli kaksi vuotta kolme kuukautta. Tämän jälkeen asia oli päätetty. Sen tultua uudelleen vireille jatkokäsittely uudella diarionumerolla oli kestänyt yli vuoden kuusi kuukautta. Ongelma, jota tiedustelu koski, oli laaja, monitahoinen ja vaikeasti selvitettävä. Asiaa oli hoidettu hyväksyttävien käsittelyperiaatteiden mukaan.

Kuluttaja-asiamiehen huomiota on kiinnitetty tapauksessa hyvän hallinnon ja palveluperiaatteen kannalta ilmenneisiin puutteisiin. Viranomaisten ja virkamiesten tulee luotettavasti vastata heille tehtyihin asioiden käsittelyvaihetta ja käsittelyaikaa koskeviin tiedusteluihin. Käsittelyn vaatimasta ajasta on pyrittävä ilmoittamaan paikkansa pitävä arvio. Jos käsittely näyttää viivästyvän, on hyvän hallintotavan mukaista ilmoittaa viivästymisen pääasialliset syyt. Kuluttaja-asiamiehen huomiota on myös kiinnitetty asioiden kirjaamiseen ja asiakirjojen arkistointiin säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla, koska siinäkin oli ilmennyt puutteita.

HM 16 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.