14.08.1998

Kunnanhallitus - Hyvä hallintotapa

Kunnallisten säännösten ja ohjeiden puute

Kunnansihteerille tuomitusta rangaistustuomiosta oli tuomioistuin lähettänyt tiedon asianomaisen kunnan nimikirjanpitäjälle. Asiasta ei ollut ilmoitettu edelleen kunnanhallitukselle.

Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että tietojen antamisesta viran tai toimen haltijan syyttämistä koskevista jutuista annetun asetuksen 4 §:n tarkoitusperät huomioon ottaen hyvään hallintotapaan kuuluu, että kysymyksen ollessa johtavasta virkamiehestä on tällaisesta ilmoituksesta ilman nimenomaisia normejakin annettava tieto kunnanhallitukselle. Sääntelyllä on tarkoitettu varata kunnallishallinnossa esimiesten lisäksi myös asianomaisille luottamuselimille mahdollisuus ryhtyä toimivaltaansa kuuluviin toimenpiteisiin virkamiestä kohtaan. Nimikirjalain säätäminen ei ole muuttanut tätä tarkoitusta.

Nimikirjanpitäjän menettelyyn ei puututtu, kun hän oli noudattanut vakiintunutta käytäntöä asiassa, josta ei ollut asianmukaisia kunnallisia säännöksiä tai ohjeita. Kunnanhallituksen tietoon on saatettu tämä puute.

A tietojen antamisesta viran tai toimen haltijan syyttämistä koskevista jutuista 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.