17.06.1998

Tielaitos - Tielinjaus

Tielaitoksen vastuu tiehankkeen kiinteistön omistajalle aiheuttamasta vahingosta

Kantelussa oli kysymys tielaitoksen virkamiesten antamista ristiriitaisista tiedoista koskien tulevaa tielinjausta. Tiehankkeen kiinteistön omistajalle aiheuttamat menetykset oli lainvoimaisessa tietoimituksessa määrätty korvattavaksi kantelijalle. Kantelija oli erityisesti katsonut, että tielaitos oli julkista valtaa käyttäessään ilmoitettuaan ensin kantelijalle, ettei sillä ollut tarvetta rakentaa tien pohjoispuolelle, laiminlyönyt ilmoittaa uusista suunnitelmistaan välittömästi.

Tielaitokselta oli asian eri vaiheissa annettu kiinteistön omistajalle ristiriitaista tietoa tielinjauksesta. Huomioon ottaen mitä asiassa annetuissa tuomioistuinten ratkaisuissa oli todettu ja mitä tielaitoksen virkamiesten selvityksissä oikeuskanslerille oli lausuttu, asia ei tielaitoksen virkamiesten osalta antanut apulaisoikeuskanslerille aihetta virkavalvonnallisiin toimenpiteisiin.

Yleiseltä kannalta on kuitenkin kiinnitetty tielaitoksen keskushallinnon huomiota siihen, että hyvään hallintotapaan myös tämänkaltaisissa hankkeissa kuului antaa asianosaisille tieto niistä mahdollisista muutoksista hankkeen suunnittelussa, jotka saattoivat vaikuttaa heidän oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa. Mainittu seikka tulisi ottaa huomioon tielaitoksen hankeorganisaatioita kehitettäessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.