03.06.1998

Asiantuntija - Lausunto - Viipyminen

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pysyvien asiantuntijoiden lausunnoista

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen huomiota kiinnitetty siihen, että oikeusturvakeskuksen olisi tullut - todettuaan lausuntopyyntöjen määrän kasvun - tapahtunutta nopeammin ryhtyä arvioimaan kysymyksessä olleen lääketieteenalan asiantuntijoiden lukumäärän lisäämisen tarvetta. Toisaalta vireillä olevan oikeudenkäynnin vaikutus oikeusturvakeskukselle osoitettujen lausuntopyyntöjen käsittelyjärjestykseen tulisi asianmukaisesti ottaa huomioon arvioitaessa lausuntopyyntöjen keskinäistä kiireellisyysjärjestystä suhteessa asiantuntijoiden lukumäärään.

Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa myös todennut, että kun on kysymys asiantuntijalausunnosta, jolla on vaikutusta vireillä olevaan oikeudenkäyntiin, oikeusturvakeskuksen tulisi, vaikka asiantuntijalausunnon antajalle ei sinänsä asetettaisikaan ehdotonta määräaikaa, saattaa lausunnon antajan tietoon tämä kiireellisyysperuste ja ilmoittaa aika, johon mennessä olisi toivottavaa saada lausunto. Ratkaisussa on painotettu lisäksi sitä, että oikeusturvakeskuksen tulisi kiinnittää asiantuntijan huomiota säännökseen, jonka mukaan pysyväksi asiantuntijaksi suostunut on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua oikeusturvakeskukselle ja että vain perustellussa poikkeustapauksessa, kuten esteellisyystilanteissa, asiantuntija voi kieltäytyä asiantuntijatehtävästä.

L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 24 §
L terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 1, 6 §
A terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 19 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.