22.05.1998

Hyvä hallintotapa - Postin jakelu

Hyvästä hallintotavasta postinjakelua koskevaa asiaa käsiteltäessä

Postitoimintalain 22 §:n sanamuodon mukaan postilaitoksen on annettava henkilölle opastusta, jos hän aikoo hakea itseään koskevaan seikkaan Telehallintokeskuksen ratkaisua. Asiassa ei ollut näytetty, että asianosainen olisi jotenkin osoittanut aikovansa hakea tällaista ratkaisua. Postilaitoksen ja asianosaisen välillä vallinneet erimielisyydet huomioon ottaen apulaisoikeuskansleri on pitänyt hyvän hallintotavan kannalta asianmukaisena, että postilaitoksen henkilöstön olisi sopivalla tavalla tullut kertoa asianosaiselle mainitussa lainkohdassa säädetystä mahdollisuudesta saattaa asia Telehallintokeskuksen käsiteltäväksi.

PostitoimintaL 22 § 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.