22.05.1998

Perintöveron lykkäyshakemus - Asian siirtäminen - Käsittelyn viivästyminen

Veroviranomaisen menettely perintöveron lykkäyshakemuksen siirtämisessä

Verovelvollinen oli tehnyt perintöverotustaan koskevan oikaisuhakemuksen oikaisulautakunnalle, joka oli päätöksessään hylännyt oikaisuvaatimuksen, mutta oli ilmoittanut siirtävänsä oikaisuvaatimuksen perintöveron lykkäyshakemuksena Uudenmaan verovirastolle. Hakemus ei ollut saapunut veroviraston perimisyksikköön ennen kuin oikeuskanslerinviraston selvityspyynnön johdosta asiaa oli ruvettu selvittämään.

Apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksessään, että lykkäyshakemuksen siirtäminen Uudenmaan verovirastolle oli sinänsä hyvän hallintotavan mukainen. Hakemuksen siirto oli kuitenkin kestänyt yli kaksi kuukautta, josta johtuen hakemuksen käsittely oli pitkittynyt ja päätöstä ensimmäisen maksuerän osalta ei ollut pystytty antamaan ennen eräpäivää. Lykkäyshakemusten luonteen vuoksi hakemukset tulisi käsitellä joutuisasti ja joka tapauksessa hyvissä ajoin ennen veronmaksun eräpäivää. Uudenmaan veroviraston ja verotuksen oikaisulautakunnan huomiota kiinnitettiin vastaisen varalle oikeaan menettelytapaan tämänkaltaisessa asiassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.