20.05.1998

Tuomioistuinvalvonta - Tuomioiden perusteleminen - Suullinen käsittely

Käräjäoikeuden tuomion riittämätön perusteleminen

Oikeudenkäymiskaari 24 luku 3 § 1 mom (573/1948)
Oikeudenkäymiskaari 24 luku 15 § (1064/1991)
Oikeudenkäymiskaari 24 luku 4 § (kumottu 1.5.1998 lukien, 165/1998)
Oikeudenkäymiskaari 24-26 luku (165/1998)

Kantelussa oli arvosteltu kihlakunnanoikeuden menettelyä kiinteistönkaupasta
johtuvaa vahingonkorvausta koskevan asian käsittelyssä.
Kantelija ja hänen vaimonsa olivat vuonna 1988
myyneet pari vuotta aikaisemmin rakennuttamansa omakotitalokiinteistön.
Vuonna 1991 ostajat olivat haastaneet heidät oikeuteen
vaatien vahingonkorvausta korjauskustannuksista, jotka
olivat aiheutuneet rakennuksessa havaituista vaurioista. Vauriot
olivat johtuneet lattian alustan täytöstä ja sen tiivistämisestä
puutteellisesti.

Myyjät olivat kihlakunnanoikeudessa paljoksuneet vaaditun vahingonkorvauksen
määrää, ja esittäneet näyttöä siitä, että
korjauskustannukset olivat muodostuneet ylisuuriksi. Kihlakunnanoikeuden
päätöksen perusteluissa oli katsottu, että ostajien
käyttämä korjaustapa oli ollut perusteltu ja että kustannukset
olivat todistajanlausuntojen mukaan olleet asianmukaiset
ja tosittein osoitetut. Ostajien esittämiä kustannuksia ei
ollut perustellusti saatettu epäilyksenalaiksi.

Asia oli ratkaistu kihlakunnanoikeudessa kantajien vaatimusten
mukaisesti. Hovioikeus oli pysyttänyt kihlakunnanoikeuden päätöksen,
eikä korkein oikeus ollut myöntänyt asiassa valituslupaa.

Kantelijan ja hänen vaimonsa tekemä hakemus lainvoimaisen tuomion
purkamiseksi oli vireillä korkeimmassa oikeudessa.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan katsonut, että kyseessä
olevan asian kaltaisessa laajassa ja monimutkaisessa jutussa
kihlakunnanoikeuden olisi tullut päätöksensä perusteluissa yksityiskohtaisemmin
lausua siitä, mihin näyttöön tuomittu vahingonkorvaus
oli eri kohdiltaan perustunut. Muun muassa vahingonkorvauksen
määrä oli muodostunut oikeudenkäynnissä riitaiseksi
ja siitä oli esitetty ristiriitaista todistelua. Tuomioistuimen
olisi tullut perusteluissaan lausua, millä yksilöidyllä
todistelulla vahingonkorvauksen määrä oli tullut miltäkin
osin toteen näytetyksi. Kihlakunnanoikeuden puheenjohtajana
toimineen käräjätuomarin huomiota kiinnitetty tuomioiden
perustelemiseen riittävän yksityiskohtaisesti oikeudenkäymiskaaren
edellyttämällä tavalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.