13.05.1998

Tilapäinen rakennuslupa - Ympäristöhaitta

Tilapäisen rakennusluvan aiheuttaman tilanteen seuraaminen kunnassa

Kantelijan suostumuksella oli naapuritonttia varten myönnetty tilapäisen uudisrakennuksen rakentamista varten. Eräistä naapuruussuhteista annettuun lakiin sisältyy säännöksiä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, mikäli toiminnasta saattaa aiheutua naapureille tai ympäristölle laissa mainittuja haitallisia seuraamuksia.

Kantelussa oli arvosteltu kantelijan kiinteistön rajalla tapahtuvaa liikennettä. Kunnan viranomaiset olivat velvollisia seuraamaan tilannetta kiinteistöllä ja sen ympäristössä. Jos toiminta aiheutti terveydellistä haittaa tai kielteisiä seuraamuksia ympäristölle, kunnan viranomaisten oli ryhdyttävä tarvittaessa sellaisiin toimenpiteisiin, joihin osoittautui olevan aihetta. Apulaisoikeuskansleri on saattanut vastaisen varalle edellä mainitun kunnanhallituksen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.