11.05.1998

Viipyminen asian käsittelyssä - Lakisääteisen toimielimen asettaminen - Kansallispuiston neuvottelukunta

Lakisääteisen toimielimen asettaminen

Urho Kekkosen kansallispuistosta annetun asetuksen mukaan kansallispuistolla on kolmeksi vuodeksi kerrallaan asetettu neuvottelukunta. Vanhan neuvottelukunnan toimikausi päättyi 31.12.1996. Tämän jälkeen kansallispuistolla ei ollut neuvottelukuntaa vuoden 1997 aikana, vaikka kansallispuistosta annetun asetuksen (229/1983) 5 § sitä edellytti.

Ympäristöministeriön asiassa antamasta selvityksestä ei ilmennyt, miksi se oli ryhtynyt toimenpiteisiin uuden neuvottelukunnan asettamiseksi vasta 5.7.1997. Kun uusi neuvottelukunta oli asetettu 12.3.1998, oli asettamismenettelykin kestänyt kahdeksan kuukautta.

Ottaen toisaalta huomioon puheena olevan asetukseen perustuvan toimielimen pysyvyyden ja toisaalta sen, että toimielimen muodostavat jäsenet ja varajäsenet kutsutaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi, voidaan lähtökohtana toimielimen vaihtuessa pitää sellaista menettelyä, että toimenpiteisiin uuden toimielimen asettamiseksi ryhdytään niin hyvissä ajoin, että uusi toimielin voidaan nimittää ja se voi aloittaa työnsä vanhan toimielimen toimikauden päätyttyä. Apulaisoikeuskansleri on todennut, että neuvottelukunnan asettaminen oli viivästynyt, ja on kiinnittänyt vastaisen varalle ympäristöministeriön huomiota edellä lausuttuihin lakisääteisen toimielimen asettamista koskeviin näkökohtiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.