10.07.1998

Asiakirjan julkisuus - Käräjäoikeuden menettely - Lainhuuto - ja kiinnitysrekisteri

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkisuus

Käräjäoikeuden kansliasta ei ollut kantelijalle annettu tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ilman lainhuuto- ja rasitustodistusten lunastamista.

Maakaaren 7 luvun 2 §:n mukaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot ovat julkisia. Hallitusmuodon 10 §:n 2 momentin ja yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 6 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Ratkaisussa on viitattu myös julkisuuslainsäädännön uudistamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 30/1998 vp), jossa kuvataan menettelytapoja annettaessa tietoja julkisista rekistereistä.

Kantelija oli pyytänyt lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja viidestä kiinteistöstä. Ratkaisun mukaan tiedot olisi voitu antaa esimerkiksi suullisesti muuta virkatoimintaa haittaamatta.

HM 10 § 2 mom
AsiakJulkL 6 §, 7 §, 7a §
MK 5 luku 2 §, 7 luku 2 §
L lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä
A lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.