21.04.1998

Riita-asia - Vireilletulo - Sähköinen viesti

Haastehakemuksen toimittaminen käräjäoikeudelle sähköisenä viestinä

Käräjäoikeudessa vireillä olleessa yhtiökokouksen päätöksen moittimista koskeneessa asiassa oli kysymys sellaisesta kanteesta, joka on asunto-osakeyhtiölain (809/1991) 47 §:n 2 momentin mukaan pääsääntöisesti pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Kantelun kohteena olleessa riita-asiassa oli jäänyt epäselväksi ajankohta, jolloin haastehakemus oli saapunut tuomioistuimen kansliaan. Asiakirjavihkoon tehtyjen merkintöjen mukaan haastehakemus olisi saapunut käräjäoikeuteen ensin telefaxilla. Kun telefaxilla toimitettu haastehakemus oli ilmeisesti ollut epäselvä, käräjäoikeudesta oli pyydetty lähettämään haastehakemus vielä postitse. Vireilletuloajankohdaksi oli merkitty se päivä, jolloin haastehakemus oli saapunut postitse käräjäoikeuden kansliaan, vaikka asia voi tulla vireille myös sähköisellä viestillä.

Kun haastehakemus saadaan toimittaa käräjäoikeudelle myös lähettämällä se telekopiona, telefax-laite on sijoitettava käräjäoikeudessa niin, että puutteellisina saapuneita viestejä voidaan pyytää täydennettäväksi mahdollisimman nopeasti. Myös puutteellisina saapuneet viestit tulee säilyttää, jotta vireilletuloajankohdasta ei syntyisi epäselvyyttä. Käräjäoikeuden tietoon saatettu apulaisoikeuskanslerin esittämä käsitys käräjäoikeuteen saapuvan asiankirjaliikenteen hoitamisesta.

OK 5 luku 1 §
L sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa 1 § ja 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.