06.04.1998

Salassapito - Ihmisoikeussopimus - Asiakirjajulkisuus

Hovioikeuden jäsenten salassapitosäännösten vastainen menettely

Hovioikeuden tuomion salassapitomääräyksen nojalla raastuvanoikeuden päätöksessä mainittu sekä hovioikeudessa kertynyt oikeudenkäyntiaineisto oli hovioikeuden tuomiota lukuunottamatta pidettävä salassa 10 vuotta. Raastuvanoikeus oli määrännyt, että oikeudenkäyntiaineisto sovellettuja lainkohtia ja tuomiolauselmaa lukuunottamatta oli pidettävä salassa 10 vuotta päätöksenantopäivästä. Hovioikeuden tuomiossa oli lievennetty raastuvanoikeuden salassapitomääräystä niin, että sen ratkaisuosaan sisältyneet todistajien nimet ja erään todistajan terveydentilaa koskevat tiedot olivat tulleet julkisiksi. Oikeuskanslerille tehdyn kantelun mukaan salassapitoaika oli vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta ja hovioikeuden jäsenet olivat toimineet vastoin salassapitosäännöksiä.

Korkein oikeus oli apulaisoikeuskanslerin hakemuksesta (ks. OK:n kertomus 1997 kohta 4.5.1.) hovioikeuden tuomion salassapitomääräyksen osalta katsottuaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 25.2.1997 antamaan päätökseen viitaten määräyksen perustuneen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Korkein oikeus oli oikaissut tuomiota määräten asiaan liittyvän oikeudenkäyntiaineiston hovioikeuden ja raastuvanoikeuden soveltamia lainkohtia sekä tuomiolauselmia lukuunottamatta pidettäväksi salassa 40 vuotta raastuvanoikeuden päätöspäivästä lukien. Lisäksi korkein oikeus oli määrännyt, ettei salassapitoaikana tuomiolauselmista ilmeneviä asianomaisten nimiä ja henkilötunnuksia saanut ilmaista ulkopuolisille. Apulaisoikeuskansleri on syytetoimenpiteisiin ryhtymättä huomauttanut vastaisen varalle hovioikeuden jäseniä heidän menettelynsä virheellisyydestä salassapitosäännösten soveltamisessa ja saattanut heidän tietoonsa korkeimman oikeuden edellä mainitun purkupäätöksen varteenotettavaksi vastaisessa toiminnassa.

L oikeudenkäynnin julkisuudesta 9 §
L yleisten asiakirjain julkisuudesta 17 §
Euroopan ihmisoikeussopimus 8 art.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.