19.03.1998

Perusoikeudet - Hallintolainkäyttö - Asioiden käsittelyn viipyminen

Tiepiirin päätöksestä tielaitoksen keskushallintoon tehdyn valituksen käsittelyaika

Kantelijat olivat 20.7.1994 tehneet valituksen tielaitoksen keskushallinnolle tiepiirin 4.7.1994 tekemästä päätöksestä yrityksensä tieopasteita koskevassa asiassa. Valitus oli ratkaistu 12.2.1998. Tiepiirien päätöksistä tehtyjen valitusten käsittely siirtyi 1.12.1996 hallintolainkäyttölain tultua voimaan lääninoikeuksiin. Hallintolainkäyttölain 82 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksen mukaan tätä lakia ei sovelleta valitukseen, joka tehdään ennen lain voimaantuloa annetusta päätöksestä.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on todettu, että valituksen yli kolme ja puoli vuotta kestänyt käsittelyaika on ollut kohtuuttoman pitkä. Ratkaisussa on viitattu hallitusmuodon 16 §:n (969/1995) perusoikeussäännökseen, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.