12.03.1998

Ajoneuvon katsastus - Toimilupa - Hyvä hallinto

Käsityksen lausuminen menettelystä katsastustoimilupaa myönnettäessä

Liikenneministeriön myönnettyä kommandiittiyhtiölle katsastustoimiluvan oli tullut ilmi seikkoja, joista saattoi muodostua perusteltu olettama esteellisyydestä tai vastaavasta. Samassa kiinteistössä, missä toimiluvan mukaista toimintaa oli tarkoitus ryhtyä harjoittamaan, sijaitsivat luvan saaneen yhtiömiehen lähisukulaisten kuljetus- ja korjaamoalan yritykset.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että ministeriön kantaa, jonka mukaan ilmenneillä uusilla tiedoilla ei olisi ollut merkitystä toimilupa-asian lopputuloksen kannalta, ja kannan tueksi esitettyjä perusteita ei voitu pitää lainvastaisina. Hyvään hallintoon tällaisissa tapauksissa kuitenkin kuuluu, että viranomaiset pyrkivät toimivallassaan olevin keinoin vaikuttamaan siihen, ettei tällaisille olettamille löydy asiallisia perusteita. Ajoneuvohallintokeskuksen edellytettiin seuraavan tilannetta ja ministeriön ilmoittavan valvonnan yhteydessä tehdyistä havainnoista.

L ajoneuvojen katsastus ja rekisteröintitehtävien toimiluvista 6 §
L ajoneuvojen katsastus ja rekisteröintitehtävien toimiluvista 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.