05.03.1998

Lasten huolto - Haagin sopimus - Psykologi

Lasten huoltajien oikeusasemasta ja Haagin sopimuksen soveltamisesta

Lasten ranskalainen isä oli kannellut sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten menettelystä asiassa, jossa oli kysymys ilman hänen suostumustaan Ranskasta Suomeen tuotujen lasten huoltajien oikeusasemasta ja lasten palauttamisesta takaisin kotimaahansa Ranskaan. Kantelun käsittelyssä ilmenneiden seikkojen johdosta apulaisoikeuskanslerin varamies on saattanut sosiaalitoimen tietoon käsityksensä, jonka mukaan oli ilmeisen tarpeellista, että Haagin sopimukseen perustuvaan lasten palauttamiseen liittyviin kysymyksiin sosiaalitoimen taholla paneuduttaisiin niin, että sosiaalitoimen puoleen kääntyvälle vanhemmalle olisi mahdollisuus perustellusti selvittää tilanne ja antaa hänelle asian edellyttämät menettelyohjeet.

Kantelu on antanut aiheen ottaa kantaa myös lausuntoon, jonka psykologi oli antanut lapsesta. Apulaisoikeuskanslerin varamies on ratkaisussaan painottanut sitä, että lapsen etuun ja tulevaisuuteenkin merkittävästi vaikuttavia lausuntoja ei tule laatia lapsen toisen vanhemman osalta puutteelliseksi jääneen tutkimustiedon pohjalta.

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta erityisesti 5 luku
A lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.