03.03.1998

Päätöksen antaminen - Metsäkauriiden tuonti - Nautatuberkuloosi

Metsäkauriiden tuonti

Henkilö oli pyytänyt maa- ja metsätalousministeriöltä lupaa tuoda Suomeen luonnosta pyydettäviä metsäkauriita Ruotsista ja Ahvenanmaalta. Ministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto oli tämän johdosta merkinnyt hänet tuojarekisteriin ja ilmoittanut hänelle kirjeellä tästä seikasta sekä tuontiehdoista. Myöhemmin hänelle oli toiselle kirjeellä ilmoitettu siitä, että peurojen tuontiehdot tulisivat muuttumaan ja että sitä ennen peuroja ei tulisi tuoda maahan. Ministeriö ei ollut tehnyt asiassa hallintomenettelylaissa ja tuolloin noudatettavana olleessa muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa edellytettyä päätöstä.

Apulaisoikeuskansleri on todennut ratkaisussaan, että aiottu tuonti ei ollut sinänsä luvanvarainen, mutta edellytti kuitenkin asetettujen ehtojen ja menettelymuotojen noudattamista. Asiassa oli jossain määrin tulkinnanvaraista, oliko henkilöllä ollut tarkoitus tiedustella ministeriön suhtautumista asiaan yleisesti vaiko pyytää asiassa yksilöity valituskelpoinen hallintopäätös. Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että ministeriön olisi ollut syytä antaa hallintopäätöksen sisältävä valituskelpoinen ratkaisu, koska pyyntö oli otsikoitu hakemukseksi ja kannanotto vaikutti konkreettisesti kysyjän oikeusasemaan asianosaisena. Vaihtoehtoisesti olisi käynyt päinsä tiedustella häneltä pyyntönsä tarkoitusta.

Käsitys siitä, että tehtyyn hakemukseen on annettava hallintomenettelylaissa edellytetty päätös ja meneteltävä siinä säädetyllä tavalla saatettu tiedoksi maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.