05.11.1997

Vakuutusyhtiö - Vakuutuskannansiirto - Valvonta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimivallasta

Kantelussa oli kysymys Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Kalevan eläkevakuutuskannan siirtämisestä Henkivakuutusyhtiö Sammolle ja siihen liittyvästä vakuutusten käsittämien etujen turvaamisesta. Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa todennut, että saadun selvityksen mukaan vakuutuskannan siirtämistä koskevan luovutussopimuksen hyväksymisestä oli päätetty yksimielisesti kummankin yhtiön hallintoelimissä eikä vakuutuskannan luovutussopimuksen johdosta oltu tehty muistutusta. Sen perusteella, mitä kertyneistä asiakirjoista oli käynyt ilmi, sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto oli säännösten edellyttämällä tavalla sille kuuluvan toimivallan nojalla käsitellyt asian ja antanut suostumuksensa vakuutuskannan siirtämistä koskevaan hakemukseen. Suostumuspäätöksestä ei oltu valitettu.

Niiltä osin kuin kantelussa oli kysymys Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Kalevan eläkevakuutuksenottajille maksetusta korvauksesta, ratkaisussa on katsottu, ottaen huomioon sen, mitä vakuutusosasto on selvityksessään esittänyt periaatteista, joita sen on suostumuksen antamista harkitessaan ollut otettava huomioon sekä vakuutuskannansiirtoon osallistuvien vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden että kannansiirrosta suoritettavan korvauksen suhteen, ettei vakuutusosasto ollut ylittänyt sille päätöksenteossa kuuluvaan harkintavaltaansa.

VakuutusyhtiöL

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.