24.11.1997

Asian käsittely - Viivästys - Hallintokantelu

Huomautus hallintokantelun käsittelyn viivästymisestä

Lääninhallituksen kaavoitus- ja asuntotoimisto sekä ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenne- ja maankäyttö -tulosryhmä olivat käsitelleet rakentamista koskevissa lupa-asioissa tehtyä hallintokantelua yhteensä noin 2 vuotta 10 kuukautta ennen asian ratkaisemista.

Ratkaisussa on todettu, että lähtökohtaisesti vastuu asian valmistelusta ja eteenpäinmenosta on valmistelijalla. Vastuu tulosryhmälle kuuluvien asioiden valmistelun tuloksellisesta johtamisesta ja valvonnasta on taas ollut tulosryhmän ryhmävastaavalla (vetäjällä).

Selvitysasiakirjoista oli havaittavissa, että ryhmävastaavan ryhdyttyä johtamaan asian valmistelua tilanne oli muodostunut sellaiseksi, ettei valmistelu ole ajoittain pitkään aikaan ollut kenenkään valmistelijan vastuulla. Ryhmävastaavan toimenpiteet valmistelun eteenpäinviemiseksi silloin, kun oli käynyt ilmeiseksi, ettei valmistelu tule etenemään suunnitellulla tavalla, olivat kestäneet niin kauan, että jäntevyys asian käsittelystä oli kadonnut. Asiakirjat olivat olleet ryhmävastaavan hallussa myös pitkähköjä aikoja, jolloin valmistelu ei ollut myöskään edennyt. Se, että tulosryhmässä oli asian valmisteluun osallistunut eri aikoina vaihtelevin työpanoksin työnjaosta poiketen useita henkilöitä, ei ilmeisestikään ole ollut onnistunut ratkaisu, kun otetaan huomioon tulosryhmässä vallinneet henkilösuhteet ja viraston henkilöstösuhteet laajemminkin.

Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että hallintokantelun käsittely oli viivästynyt eikä viivästymiselle ollut esitetty hyväksyttäviä perusteita. Pääasiallinen syy viivästymiseen on ollut siinä, ettei ryhmävastaavalla ole ollut aktiivista otetta valmisteluun hänen ryhdyttyään sitä johtamaan.

Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut tulosryhmän ryhmävastaavaa ja on samalla saattanut käsityksensä virkatehtävien asianmukaisen ja joutuisan käsittelyn tarpeellisuudesta myös ympäristökeskuksen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.