21.11.1997

Tuomitseminen yli syytteen - Lautamiehen vastuu

Tuomitsemisesta yli syytteen ja lautamiehen vastuusta

Käräjäoikeus oli tuominnut rikosasian vastaajan muun muassa teosta, josta hänelle ei ollut vaadittu rangaistusta. Hovioikeus oli syyttäjän valituksesta poistanut käräjäoikeuden lausuman siltä osin kuin vastaaja oli tuomittu yli syytteen.

Apulaisoikeuskansleri oli vastaajan kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa katsonut aiheelliseksi syytettä nostamatta huomauttaa käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminutta laamannia sekä lautamiehiä heidän menettelynsä johdosta.

Asianomistaja oli nostanut hovioikeudessa käräjäoikeuden jäseniä vastaan syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hovioikeus oli äänestyksen jälkeen antamassaan ratkaisussa katsonut, että laamannin tekoa ratkaisussa mainituilla perusteilla ja sitä kokonaisuutena arvostellen oli pidettävä vähäisenä. Sen vuoksi se ei täyttänyt rikoslain 40 luvun 11 §:n tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistöä.

Lautamiesten menettelyä oli pidettävä rikoslain 40 luvun 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähäisenä eikä sitä luettu heidän syykseen rikoksena. Eri mieltä ollut hovioikeuden jäsen olisi katsonut puheenjohtajan syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen, mistä hän olisi jättänyt puheenjohtajan rangaistukseen tuomitsematta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu selostettu oikeuskanslerin kertomuksessa 1996 s.56 (241/1/96).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.