08.10.1997

Esteellisyys - Todistaja - Perätön lausuma

Syyttäjän esteellisyys todistajan epäiltyä perätöntä lausumaa koskevassa asiassa

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt asettamatta syytteeseen aiemmin pääjutussa tuomioistuimessa kuulemansa todistajan hänen syykseen epäillystä perättömästä lausumasta riittävän näytön puuttumisen vuoksi. Kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on katsonut, ettei asiassa ilmenneen nojalla ollut ollut aihetta epäillä syyttäjän kyvyn ratkaista syyteharkinta-asia ennakkoluulottomasti ja tasapuolisesti olleen vaarantunut. Syyttäjä oli ottanut syyteharkinnan suoritettavakseen virastossa vakiintuneesti noudatetun käytännön mukaisesti eikä syyttäjä ollut ollut esteellinen suorittamaan syyteharkintaa.

Apulaisoikeuskansleri on kuitenkin pitänyt tärkeänä syyttäjälaitoksen uskottavuuden kannalta, viitaten valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta 1996 s. 130-134 selostettuun oikeuskanslerin antamaan ratkaisuun dnro 991/1/95, että tämänkaltaisissa tilanteissa pyrittäisiin siihen, että perätöntä lausumaa koskevassa asiassa syyteharkinnan suorittaisi ja syytteen ajaisi, mikäli mahdollista, joku muu kuin pääjutun syyttäjänä toiminut syyttäjä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.