07.10.1997

Korkein oikeus - Virantäyttö - Virkaesitys - Oikeusneuvos

Kysymys ansiovertailutietojen esittämisestä korkeimman oikeuden jäsenten virkaesityksissä

Täytettäessä kahta avoinna ollutta oikeusneuvoksen virkaa korkeimman oikeuden täysistunto oli 2.3.1994 esittänyt, että toiseen virkaan olisi nimitetty oikeustieteen tohtori, hovioikeudenneuvos, joka virkaan ilmoittautuessaan oli myös Henkivakuutusosakeyhtiö Apollon hallituksen puheenjohtaja. Tieto oli ilmennyt korkeimmalle oikeudelle nimikirjanotteen lisäksi toimitetusta sivutoimirekisterin otteesta. Vakuutusyhtiön toimilupa oli valtioneuvoston päätöksellä 22.12.1993 peruutettu. Tasavallan presidentti oli 11.3.1994 tehnyt korkeimman oikeuden esityksen mukaisen virkanimityspäätöksen.

Virkaesitysasia oli korkeimmassa oikeudessa käsitelty vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että korkeimman oikeuden jäsenille oli jaettu tietosisällöltään niukka luettelo oikeusneuvoksen virkoihin ilmoittautuneista. Kyseistä virkanimitysasiaa koskeneeseen kahteen kanteluun, joista toisen oli tehnyt oikeusneuvoksen virkaan ilmoittautunut henkilö, antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri katsoi, että virkaesityksen tekoon osallistuvilla korkeimman oikeuden jäsenillä on samanlainen tarve kuin muillakin virantäyttöasian käsittelyyn osallistuvilla tahoilla saada kattavat ja riittävän yksityiskohtaiset tiedot virkaesitysratkaisuun vaikuttavista seikoista. Kysymys on myös yhteiskunnan merkittävimpiin virkanimityksiin kohdistuvasta yleisestä luottamuksesta. Koska tuomareiden virkanimitysmenettelyn kehittämiskysymykset olivat tuolloin tuomaritoimikunnan valmisteltavina, oikeuskanslerin päätöksessä todetut korkeimman oikeuden jäsenten virkaesitysten valmisteluun liittyvät yleisluontoiset näkemykset saatettiin korkeimman oikeuden tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.