18.09.1997

Poliisin menettely - Huomautus

Tietojen poistaminen tuntomerkkirekisteristä

J.V. oli kertonut, että häntä oli 23.3.1994 kuulusteltu törkeään varkauteen syylliseksi epäiltynä. Hänet oli tuolloin valokuvattu ja hänen sormenjälkensä oli merkitty poliisin rekisteriin. Kuulustelija oli ilmoittanut, että tiedot hävitetään, mikäli hänellä ei ole osuutta rikokseen. Yksi rikoksen tehneistä henkilöstä oli myöhemmässä kuulustelussa myöntänyt valehdelleensa J.V:n osuuden. J.V:n ollessa sittemmin kutsunnoissa ja ilmaistessa halunsa päästä sotapoliisiksi oli kuitenkin käynyt ilmi, että hänestä oli ollut merkintöjä poliisin rekisterissä.

Vuonna 1994 ei ollut ollut nimenomaisia säännöksiä virheellisten merkintöjen poistoa koskevista määräajoista eivätkä nykyisetkään säännökset koske tapausta, jossa henkilö todetaan syyttömäksi esitutkinnan aikana. J.V:lle oli kuitenkin kuulustelussa ilmoitettu, että tiedot hävitetään, mikäli hänellä ei ole osuutta rikokseen. Tämän perusteella hänelle oli syntynyt perusteltu luottamus siihen, ettei hänestä enää ollut merkintöjä poliisin rekisterissä.

Tutkinnasta vastuussa olevan rikoskomisario olisi tullut huolehtia, että asiassa olisi tehty tuntomerkkien poistopyyntö tuolloin keskusrikospoliisin ylläpitämään rekisteriin kohtuullisessa ajassa J.V:n syyttömyyden toteamisesta ja esitutkinnan päättämisestä. Tutkinnanjohtajan laiminlyönnistä on aiheutunut J.V:lle haitallisia seurauksia. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri on katsonut aiheelliseksi vastaisen varalle huomauttaa rikoskomisariolle hänen menettelynsä virheellisyydestä.

Rikoskomisario oli 19.11.1996 ilmoittanut sotilasläänin esikuntaan, että J.V:n tiedoissa ollut ilmoitus oli aiheeton. Keskusrikospoliisin tietojärjestelmäpalvelu on 22.11.1996 ilmoittanut, että J.V:n tiedot on poistettu tuntomerkkirekisteristä.

HenkilörekisteriL (471/1987)
A poliisin henkilörekistereistä (1056/1987)
A poliisin valtakunnallisista pysyvistä atk-henkilörekistereistä (1337/1988)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.