30.09.1997

Asianajajien ja yleisten oikeusavustajien valvonta - Oikeusapulautakunta - Päätöksen viipyminen

Oikeusapulautakunnan huomiota kiinnitetty siihen, että sen tulee kokoontua niin usein, että päätökset sen ratkaistaviksi kuuluvissa asioissa eivät tarpeettomasti viivästy

Kantelija oli tulojensa puolesta ollut oikeutettu saamaan yleistä oikeusapua osittaista korvausta vastaan. Koska hänen asiaansa ei ollut hoidettu yleisessä oikeusaputoimistossa, hänelle olisi tullut antaa osoitus kääntyä toisen toimiston tai asianajajan puoleen ilmoituksin omavastuuosuudesta. Lautakunta oli syksyllä 1995 saapuneen hakemuksen perusteella 10.12.1996 tehnyt päätöksen palkkiosta maksettavasta osakorvauksesta. Päätöksen viipymistä yli vuoden sen johdosta, ettei oikeusapulautakunta ollut kokoontunut ennen sitä, ei voitu pitää hyväksyttävänä. Lautakunnan tarkoituksena ennen sitä, ei voitu pitää hyväksyttävänä. Lautakunnan tarkoituksena oli ollut kokoontua 14.12.1995, mutta kokoukseen olivat saapuneet ainoastaan puheenjohtaja ja yksi jäsen. Kokous, joka siten ei ollut ollut päätösvaltainen, oli peruuntunut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.