12.09.1997

Toiminnan sopeuttaminen - Irtisanomismenettely - Takaisinottaminen - Metsäntutkimuslaitos

Metsäntutkimuslaitoksen toiminnan sopeuttaminen

Metsäntutkimuslaitos oli toimintansa sopeuttamiseksi päättänyt 60 henkilötyövuotta vastaavasta henkilöstön vähentämisestä, josta 26 henkilötyövuotta oli toteutettu irtisanomisilla.

Apulaisoikeuskanslerin kantelun johdosta antamassa ratkaisussa on päädytty siihen, että valmisteltaessa toimenpiteitä toiminnan sopeuttamiseksi Metsäntutkimuslaitoksessa ei ollut ilmeisesti kiinnitetty riittävää huomiota siihen, miten hankkeista vapautuvaa henkilöstöä olisi voitu käyttää muissa hankkeissa ja tehtävissä niin, että heidän palvelussuhteensa olisi voitu turvata. Yhteistoimintaneuvottelujen kuluessa laitoksen johto ei näyttänyt tiedottaneen riittävästi henkilöstölle sellaisista asioista, jotka olisi ollut tarpeen tuntea. Yksilöllisten irtisanomismuistioiden laatimatta jättämistä on voitu pitää puutteena.

Ratkaisussa on katsottu, että irtisanotuille tarjottua määräaikaista työsopimusta ehdolla, että nämä eivät esitä mitään vaatimuksia irtisanomisen johdosta, on voitu pitää keinona välttyä mahdollisen laittoman irtisanomisen aiheuttamalta vahingonkorvaukselta ja itse ehtoa työntekijään kohdistuvan välillisen painostusvaikutuksen vuoksi hylättävänä.

Ratkaisussa on päädytty myös vaikutelmaan, ettei Metsäntutkimuslaitoksen toiminta uudelleensijoittamisvelvollisuuden täyttämisessä tai irtisanottujen työntekijöiden takaisinottamisessa näyttänyt olleen kovin aktiivista.

Ratkaisussa on myös todettu, että laitoksen suorittamat irtisanomiset oli esillä olleissa tapauksissa ainakin tässä vaiheessa todettu pääosin lainvastaisiksi. Tämä ei osoittanut hyvää hallintomenettelyä. Metsäntutkimuslaitoksen huomiota kiinnitetty edellä lausuttuihin seikkoihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.