27.08.1997

Yhdenvertaisuus - Porotalouden eläinkohtainen tuki - Muu pohjoinen tuki - Ikä - Avopuolisot - Porojen vähimmäismäärä

Yhdenvertaisuuden toteutumisesta porotaloustuen säätelyssä

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hallitusmuodon 5 §:n 1 momentista johdettava vaatimus siitä, että poronomistajat ovat yhdenvertaiset lain edessä, ei sellaisenaan merkitse sitä, ettei poronomistajia voitaisi joisssakin tapauksissa kohdella erilailla, koska kenelläkään poronomistajista ei ole subjektiivista oikeutta porotaloustuen saamiseen. Asiassa on myös merkitystä sillä, kuinka pitkälle menevän valtuutuksen maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n 1 momentti (988/1995) ja 6 § antoivat valtioneuvostolla päättää muun muassa porotuen jakoperusteista.

Valtioneuvoston päätöksessä pohjoisesta tuesta oli yli 65-vuotiaita kohdeltu eri tavoin riippuen siitä, oliko kyseessä poronomistaja vai muu tuottaja. Ruokakuntakohtaisen porotaloustuen saamisen edellytykseksi oli asetettu, että ruokakunnan jäsenet tai henkilöt, joiden osalta tukea haettiin, eivät olleet täyttäneet 65 vuotta. Ruokakuntaan kuuluvilta avopuolisoilta edellytettiin, että he olivat olleet aikaisemmin keskenään avioliitossa tai että heillä on tai oli ollut yhteinen lapsi. Ruokakuntaan kuuluvien porojen osalta oli asetettu 25 eloporon vähimmäismäärä.

Ottaen huomioon poronomistajien iän ja porojen vähimmäismäärän osalta esitetyt porotalouden rakenteen parantamiseksi esitetyt näkökohdat ja sen, että ruokakuntaan kuuluvat avopuolisot oli määritelty yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä muun maataloustuen saamisen osalta oli asiasta määrätty, valtioneuvoston ei katsottu ylittäneen sille asiassa kuulunutta harkintavaltaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.