25.08.1997

Potilasvahinko - Potilasvahinkolautakunta - Oikeuskanslerin valvontavalta

Potilasvahinkolain mukainen korvaus

Potilasvahinkoyhdistys oli antamissaan päätöksissä päätynyt siihen lopputulokseen, ettei kerrotulla tavalla syntynyttä henkilövahinkoa ollut pidettävä potilasvahinkolain tarkoittamana korvattavana potilasvahinkona. Tähän tulokseen oli myös päätynyt asian tutkinut asiantuntijaelimenä potilasvakuutusasioissa toimiva potilasvahinkolautakunta.

Hallitusmuodon 46 §:n 1 momentin muutoksella (1221/1990) oikeuskanslerin valvontavaltaa laajennettiin koskemaan kaikkia niitä, jotka hoitavat julkista tehtävää.

Oikeuskanslerin tehtäviin ei kuulu valvoa potilasvahinkoyhdistyksen tekemiä ratkaisuja. Kyseisiin päätöksiin tyytymätön voi saattaa asiansa potilasvahinkolautakunnan käsiteltäväksi, jonka tekemät päätökset kuuluvat oikeuskanslerin valvonnan piiriin. Asiassa ei ollut käynyt ilmi, että potilasvahinkolautakunta olisi antamassaan lausunnossa menetellyt säännösten vastaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.