21.08.1997

Hakemusasian käsittely - Viehekalastuskielto - Viivästys

Viehekalastuskieltohakemusten käsittelystä

Maaseutuelinkeinopiiriin 21.1.1997 toimitetussa hakemuksessa oli pyydetty viehekalastuskieltoa tilaan kuuluvalle vesialueelle liiallisen häirinnän estämiseksi ja merilintujen pesinnän turvaamiseksi pesimäaikana. Hakemus oli ratkaistu 8.7.1997. Apulaisoikeuskanslerin varamies lausui käsityksenä, että käsittely oli kestänyt niin kauan, etteivät hakijat olleet saaneet asiaansa ratkaistuksi hallitusmuodon 16 §:n 1 momentissa (696/1995) edellytetyllä tavalla ilman aiheetonta viivästystä. Samalla on kiinnitetty puheena olevia kieltohakemuksia käsittelevien virkamiesten huomiota siihen, että hakemuksia käsiteltäessä olisi pyrittävä kehittämään sellaiset menettelytavat, että päätökset voitaisiin tehdä riittävän ajoissa.

Päätöksessä todettiin, että tilanne oli tiedossa jo vuodenvaihteessa 1996/1997, joten viehekalastuskieltohakemukset eivät tulleet yllätyksenä. Vaikka yhteisten toimintalinjojen pohtiminen hakemusten käsittelemiseksi oli sinänsä ollut perusteltua, olisi hakemukset voitu lähettää lausunnolle kalastusalueelle ja alueelliselle ympäristökeskukselle aikaisemmin kuin 16.4.1997. Nyt alueelliselle ympäristökeskukselle annettua kahden viikon aikaa lausunnon antamiseen voitiin pitää aivan liian lyhyenä, varsinkin, kun hakemuksen perusteet huomioon ottaen ympäristökeskuksen lausuntoa on voitu pitää lähes ratkaisevana. Hakemusten ilmoitettua määrääkään ei voitu pitää erityisen suurena. Ottaen huomioon puheena olevan hakemuksen sisällön ja tarkoituksen on ollut perusteltua lähteä siitä, että hakemus käsitellään ja ratkaistaan ennen vuoden 1997 loma- ja kalastuskauden alkamista, jonka on katsottu ajoittuvan touko-kesäkuun vaihteeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.