19.08.1997

Tuomion perusteleminen - Maksuton oikeudenkäynti - Huoneenvuokra

Tuomion laatimisessa vaadittava huolellisuus ja tuomion perusteleminen

Kahdessa eri kantelukirjoituksessa oli kysymys oikeudenkäyntikuluista huoneenvuokra-asioissa. Molemmissa asunto-oikeuden tuomioissa oli oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 36 §:ssä säädetystä pääsäännöstä poiketen velvoitettu hävinnyt osapuoli korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Toisessa tapauksessa tuomiota ei ollut lainkaan perusteltu oikeudenkäyntikulujen osalta ja toisessa tapauksessa oli vedottu painaviin syihin.

Toisessa kantelussa oli kysymys myös siitä, että asunto-oikeudelle toimitetulla hakemuksella oli haettu maksutonta oikeudenkäyntiä, mutta asunto-oikeuden tuomiossa ei ole annettu päätöstä maksuttomasta oikeudenkäynnistä.

Asunto-oikeuden huomiota on kiinnitetty tuomion laatimisessa vaadittavaan tarkkuuteen ja huolellisuuteen siten, että tuomiossa lausutaan kaikista vaatimuksista. Apulaisoikeuskanslerin varamiehen päätöksessä on lausuttu myös käsitys tuomioiden perustelemisen merkityksestä erityisesti silloin, kun poiketaan pääsäännöstä, ja perustelujen tärkeydestä asianosaisen oikeusturvan kannalta.

L oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 22 § 4 mom ja 36 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.