05.08.1997

Oikeuskanslerin toimivalta - Työttömyysturvalaki - Viranomaisen neuvontavelvollisuus

Oikeuskanslerin toimivalta ja viranomaisen neuvontavelvollisuus

Työttömyyskassa oli työvoimatoimikunnan lausunnon perusteella tehnyt päätöksen, ettei asianosaisella ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan hänen ammatillisessa korkeakoulussa suorittamien opintojen vaatimien lähiopetuspäivien vuoksi. Asianosaisen mukaan hän oli saanut työvoimapiiristä ohjeet, joiden mukaan hän ei menetä koulutuksen johdosta oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä on todettu, että työttömyyskassan jäsenten lakisääteisen toimeentuloturvan järjestämisessä on kysymys sosiaali- ja terveysministeriön valvonnassa tapahtuvasta julkisesta tehtävästä, joka 1.1.1991 voimaan tulleen hallitusmuodon muuttamisen (1221/1990) jälkeen kuuluu oikeuskanslerin valvonnan piiriin. Lisäksi päätöksessä lausuttu työvoimatoimistolle käsitys hyvän hallintotavan mukaisesta velvollisuudesta antaa tarpeellista opastusta asian tulkinnanvaraisuudesta ja asianosaiselle mahdollisesti aiheutuvasta epäedullisesta lopputuloksesta.

Hallintomenettelylaki 4 §
Ks. myös D:118/1/95

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.