26.08.1997

Kunnan vesilaitos - Talousvesi - Laatuvaatimukset (rautapitoisuus)

Talousveden laatu

Asiassa sadun selvityksen mukan kunnan vesilaitos oli toimittanut talousvedeksi vettä, joka ei kohonneen rautapitoisuuden johdosta ajoittain täyttänyt sosiaali- ja terveysministeriön talousveden (74/1994) laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista antamassa päätöksessä (71/1994) asetettuja laatuvaatimuksia. Ottaen huomioon tutkimustodistuksissa esitetyt rautapitoisuuksien arvot on ilmeistä, ettei talousvesi ollut tuolloin ollut terveydensuojelulain 17 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla tarkoitukseensa soveltuvaa. Todennäköisiä syitä sen tueksi, että joku tai jotkut vesilaitoksen palveluksessa olevat henkilöt olisivat syyllistyneet johonkin moitittavaan menettelyyn, ei ollut käynyt ilmi.

Koska kysymys oli kuitenkin ollut toistuvista rautapitoisuuksien ylityksistä, apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimivan perusturvalautakunnan huomiota tutkimustodistuksista ilmeneviin havaintoihin ja niiden säännösten noudattamisen tärkeyteen, jotka on säädetty sen turvaamiseksi, että talousvedeksi toimitettava vesi jatkuvasti täyttää asianmukaiset vaatimukset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.