05.06.1997

Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus - Virkarikos - Päätöksen perusteleminen

Esitutkinnan toimittamisvelvollisuuden selvittäminen

Nimismiespiiriin oli tehty tutkintapyyntö, jonka mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja oli esteellisenä osallistunut voimajohtoa koskevan asian käsittelyyn kunnanhallituksessa. Poliisia oli pyydetty selvittämään, oliko hän menetellyt lainvastaisesti. Rikoskomisario oli tehnyt päätöksen, ettei esitutkintaa toimiteta. Ratkaisu perustui siihen, ettei kysymyksessä ollut rikos.

Esitutkinnan toimittamatta jättämisestä tehdyn kantelun johdosta todettu, että poliisin tehtävänä on rikosilmoituksen vastaanotettuaan selvittää, onko olemassa sellainen rangaistussäännös, joka voi tulla sovellettavaksi rikosilmoituksessa tarkoitettua tekoa arvioitaessa. Puheena olevassa tapauksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja oli käsitellyt rikosilmoituksessa tarkoitettua voimajohtoa koskevaa asiaa. Hänen vaimonsa isä omisti maita, joille voimajohdon reittiä oli suunniteltu. Rikosilmoituksen perusteella oli siten ollut syytä epäillä, että puheenjohtaja oli esteellisenä osallistunut kunnanhallituksessa asian käsittelyyn. Kunnanhallituksen jäsen voi tapauksesta riippuen syyllistyä virka-aseman väärinkäyttämiseen, virkavelvollisuuden rikkomiseen taikka tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen käsittelemällä asiaa esteellisenä. Puheenjohtajan vaimon isälle voidaan katsoa olleen hyötyä siitä, että kunnanhallitus ei ollut lausunnossaan esittänyt voimajohdon sijoittamista hänen maalleen. Täten esitutkinnassa olisi tullut tutkia näiden kaikkien epäiltyjen virallisen syytteen alaisten virkarikosten tunnusmerkistöjen toteutumista. Rikoskomisario oli menetellyt virheellisesti laiminlyödessään tällaisen esitutkinnan toimittamisen ja tehdessään puutteellisen selvityksen perusteella asiassa sellaisen päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, josta ei käynyt ilmi, millä perusteella asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Tämän vuoksi rikoskomisariota huomautettu hänen virheellisestä menettelystään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.