05.06.1997

Esteellisyys - Kunnanhallitus - Asianosainen

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kahden jäsenen esteellisyydestä

Kunnanhallitus oli antanut lausunnon suunnitellun voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnossa oli otettu kantaa siihen, minkä vaihtoehdon mukaisesti voimajohdon reitti tulisi kunnan alueella valita. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kaksi jäsentä olivat osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksen tekemiseen kunnanhallituksessa, vaikka puheenjohtajan vaimon isä, toinen jäsen ja toisen jäsenen lanko omistivat maata voimajohdon eräiden sijaintivaihtoehtojen alueella. Voimajohdon ympäristövaikutukset ovat merkittävät niiden kiinteistöjen osalta, joille voimajohto sijoitetaan. Siten sijoitusvaihtoehtojen alueella maata omistavia henkilöitä voitiin pitää asianosaisina harkittaessa valinnan tekemistä näiden sijoitusvaihtoehtojen välillä. Tämän vuoksi kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kaksi jäsentä olivat kunnanhallituksen kokouksessa olleet esteellisiä käsittelemään asiaa.

Asian käsittelystä kunnassa hankitun selvityksen perusteella ei ollut käynyt ilmi, että puheenjohtaja ja asianomaiset jäsenet olisivat tahallaan rikkoneet virkavelvollisuuttaan saati, että he olisivat pyrkineet hankkimaan itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttamaan toiselle haittaa tai vahinkoa käsittelemällä kysymyksessä olevaa asiaa esteellisinä. Esteellisyyskysymys oli ollut tässä tapauksessa jossakin määrin tulkinnanvarainen. Virkavelvollisuuksien vastaista menettelyä voitiin pitää vähäisenä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja asianomaisten jäsenten huomiota kiinnitetty kunnanhallituksen jäsenten velvollisuuteen noudattaa esteellisyyssäännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.