30.05.1997

Kansainvälisen sopimuksen muutoksen valtionsisäinen voimaansaattaminen - Lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset - Kansainvälisten sopimusten voimaansaattaminen asetuksella

Kansainvälisen sopimuksen teknisluontoinen muutos voitiin saattaa voimaan asetuksella, vaikka muutos vaikutti voimassaolevan lain nimikkeeseen

Oikeusministeriö oli kirjeellään 22.5.1995 pyytänyt oikeuskanslerin lausuntoa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin (HEUNIN) nimen muuttamisessa noudatettavasta menettelystä. HEUNI oli perustettu Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä 23.12.1981 tehdyllä sopimuksella. Laki Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta oli annettu 9.7.1982 (582/1982). Laki ja sopimus oli saatettu voimaan 8.8.1982. Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivasta Helsingin kriminaalipoliittisesta instituutista (630/1982) oli annettu 20.8.1982.

Instituutin nimi oli muutettu Suomen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä 18.5.1993 ja 7.7.1993 käydyllä noottien vaihdolla. Noottien vaihdolla tehty sopimuksen muutos oli tullut heti Suomea sitovaksi.

Valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentin (818/1992) mukaan eduskunta hyväksyy lailla valtiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset, ja sopimuksen muut määärykset saatetaan voimaan asetuksella.

Eduskunnan hyväksyminen olisi tullut hankkia ennen ko. sopimukseen sitoutumista. Sopimuksen muutos on kuitenkin teknisluontoinen. Siihen on ainoastaan lisätty uusi ala-artikla nimenmuutoksesta ja uudesta nimestä. Itse sopimuksen nimeä, jossa myös vanha nimi on mainittu, ei ole muutettu.

Näillä perusteilla apulaisoikeuskansleri on katsonut, että kysymyksessä oleva sopimuksen muutos voitiin toteuttaa asetuksella ja instituuttia koskevat mahdolliset muutokset tarvittaessa erillisellä lailla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.