20.05.1997

Takavarikko - Oikeusavustaja - Tietokone

Oikeusavustajalle osoitettujen asiakirjajäljennösten takavarikoiminen epäillyn tietokoneelta

Tutkinnanjohtajan tietoon saatettu apulaisoikeuskanslerin käsitys, jonka mukaan poliisilla oli ollut oikeus takavarikoida epäillyn hallusta sellaisia asiakirjoja, joiden oli syytä olettaa voivan olla todisteena rikosasiassa. Takavarikoiduista asiakirjoista poliisi sai valmistaa jäljennöksiä eivätkä takavarikon kumoamista koskevat säännökset koskeneet niitä. Epäillyn hallusta ei kuitenkaan saanut takavarikoida sellaisia asiakirjoja, joita hän oli asian ajamista varten uskonut asiamiehelleen ja oikeudenkäyntiavustajalleen. Asiakirjoihin oli rinnastettava tietokoneen kovalevyllä ja levykkeellä tallennettuina olevat jäljennökset asiakirjoista. Takavarikoimiskielto koski epäillyn asianajajilleen eri asioiden ajamista varten uskomia asiakirjoja eikä vain kysymyksessä olevan rikosilmoituksen käsittelemiseen välittömästi liittyviä asiakirjoja. Mikäli takavarikkotilaisuudessa esitetään väite siitä, että takavarikon kohteeksi aiottu asiakirja kuuluu takavarikoimiskiellon piiriin, tulee poliisin pyrkiä varmistumaan siitä heti. Jos asiakirjan voidaan havaita kuuluvan takavarikoimiskiellon piiriin, ei sitä saa takavarikoida eikä siitä saa ottaa jäljennöstä. Mikäli tällaisia asiakirjoja on takavarikoitu, tulee ne palauttaa niihin tarkemmin perehtymättä. Tällaista asiakirjaa ei saa oikeudenkäynnissä käyttää hyväksi. Vapaan todisteiden harkinnan periaatteen mukaisesti viimekädessä tuomioistuimen asiana on arvioida, minkä merkityksen se antaa tuomioistuimessa esitettäville todisteille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.