15.04.1997

Poliisi - Lääkärintarkastus - Kantelu

Kiinniotetun oikeus lääkärintarkastukseen ja huolellisuusvaatimus kanteluasioiden käsittelyssä

Poliisi oli käyttänyt voimakeinoja kiinniotettua henkilöä kohtaan ja hän oli väittänyt saaneensa vammoja poliisin virkatoimen johdosta pyytäen lääkärintarkastusta. Kiinniotettua ei ollut tarkastettu edes silmämääräisesti mahdollisten vammojen varalta. Kiinniotetulle olisi tullut järjestää tilaisuus päästä lääkärintarkastukseen. Tällöin olisi ollut mahdollista todeta myös, olivatko hänellä myöhemmin todetut vammat voineet aiheutua poliisien myöntämistä toimenpiteistä.

Poliisipäällikkö ei ollut saattanut pahoinpitelyasiaa syyttäjän harkittavaksi. Kiinniotettu henkilö oli poliisipäällikölle tekemässään uudessa tutkintapyynnössä kiinnittänyt huomiota hankkimaansa lääkärintodistuksen ja kannellut vielä sisäasiainministeriöön nimenomaan lääkärintodistuksen puuttumisesta. Poliisipäällikkö ja sisäasiainministeriön poliisiosasto olivat tehneet päätöksensä ilman kyseistä lääkärintodistusta, vaikka ratkaisuista sai sen kuvan, että lääkärintodistus olisi ollut käytettävissä päätöksiä tehtäessä. Molempien viranomaisten olisi tullut tarkistaa asia kiinniotetun kiinnittäessä siihen erikseen huomiota.

Apulaisoikeuskanslerin varamiehen ratkaisussa kiinnitetty poliisiosaston huomiota tarpeellisen huolellisuuden noudattamiseen kanteluasioiden käsittelyssä ja poliisilaitoksen huomiota oikeaan menettelytapaan edellä selostetuissa tapauksissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.