24.04.1997

Purkuesitys - Perusoikeus - Asiakirjajulkisuus

Purkuesitys korkeimmalle oikeudelle

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen mukaan hovioikeuden lainvoimaisen tuomion määräys, jonka nojalla X:n potilastiedot tulisivat julkisiksi jo 10 vuoden kuluttua alioikeuden päätöksestä lukien merkitsi suhteellisuusperiaatteen vastaista puuttumista X:n oikeuteen nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja täten rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklaa. Ottaen huomioon ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen ja Suomen kansalliset säännökset oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta Korkeimmalle oikeudelle tehty esitys hovioikeuden tuomion purkamiseksi potilasasiakirjojen salassapitoajan kestoa koskevilta osin ja uuden ihmisoikeussopimuksen mukaisen velvoitteen täyttävän salassapitoajan asettamiseksi.

Euroopan ihmisoikeussopimus 8.art.
L yleisten asiakirjain julkisuudesta 17 §
L oikeudenkäynnin julkisuudesta 9 § 2 mom
OK 31:8 § 4 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.