21.02.1997

Todistelu hovioikeudessa

Muutoksenhakuasian suullinen käsittely hovioikeudessa

Oikeuskanslerille saapuneissa kolmessa kantelussa oli pyydetty tutkimaan käräjäoikeuden, hovioikeuden ja korkeimman oikeuden menettely riita-asioissa. Kanteluissa on katsottu, että todistajalausunnot oli jätetty hovioikeudessa huomiotta, kun asiassa ei ollut järjestetty suullista käsittelyä.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisuissaan todennut, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojasta tehty yleissopimus on saatettu Suomessa voimaan 18.5.1990 annetulla asetuksella (439/90). Eduskunnalle on 11.4.1997 annettu hallituksen esitys (HE 33/1997 vp) oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua hovioikeuteen ja asian käsittelyä hovioikeudessa koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta, jolloin Euroopan ihmisoikeussopimukseen tehty suullisia käsittelyjä koskeva varauma voitaisiin hovioikeuksien osalta peruuttaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.