21.02.1997

Kuuleminen - Kunnallinen itsehallinto

Kuntien ja maakunnan liittojen kuuleminen päätettäessä kihlakunnanvirastojen nimistä ja sijaintipaikoista

Päättäessään kihlakunnanvirastosta annetun asetuksen (859/94) 10 §:n nojalla kihlakuntien nimistä ja kihlakunnanvirastojen sijaintipaikoista lääninhallitus oli varannut kunnille tilaisuuden antaa lausuntonsa kahdessa päivässä. Maakunnan liitolle oli annettu kuuden päivän lisäaika, mutta päätös oli kuitenkin tehty ennen sen päättymistä. Kuulemiselle varattu määräaika oli ollut tapauksessa liian lyhyt. Lääninhallituksen menettely oli virheellinen tältä osin. Lääninhallitusta on huomautettu vastaisen varalle, koska se ei ollut varannut kuulemiselle riittävän pitkää aikaa.

Kuulemis- ja lausuntomenettelyjen tarkoitus edellyttää, että erilaiset mielipiteet ja näkemykset tulevat esille ja arvioitaviksi asiassa. Viranomaisen lausunnon asiallinen ja tekninen valmistelu vaatii riittävän ajan. Valtion viranomaisen tulee ottaa huomioon kunnallisen kollegiaalisen elimen kokoonkutsumisen edellyttämä aika määräajan pituutta asettaessaan. Kysymys on kansalaisille hallitusmuodossa taatun kunnallisen itsehallinnon toteutumisen edellytyksestä. Viranomaisen kuulemisessa on soveltuvin osin noudatettava hallintomenettelylain 21 §:ssä säädettyjä periaatteita. Sanotun pykälän mukaan kuulemiselle asetettavan määräajan tulee olla kohtuullinen.

Asia oli ollut kiireellinen. Tämä ei kuitenkaan oikeuttanut poikkeamaan lain ja asetuksen tasolla asetetun kuulemisvelvoitteen asianmukaisesta täyttämisestä.

A kihlakunnanvirastosta (859/94) 10 §
HallintomenettelyL 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.