14.02.1997

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus - Tiedottaminen

Laamannin menettely oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta koskevassa asiassa

Käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut laamanni oli antanut toimittajan tutustua rikosjutun asiakirjoihin sekä ottaa asiakirjoista kopioita ennen kuin asia oli ollut esillä käräjäoikeudessa. Saadun selvityksen mukaan asiakirjoissa olleeseen esitutkintapöytäkirjaan oli sisältynyt dokumentteja, jotka eräiden muiden asiakirjain ohella oli käräjäoikeudessa vireillä olleessa siviiliasiassa määrätty salaisiksi.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään todennut, että laamannin menettely luovuttaessaan asiakirjoja kopioitavaksi toimittajalle olisi voinut tehdä tuomioistuimen lakiin perustuvan päätöksentekovallan asian käsittelemisestä suljetuin ovin tosiasiallisesti merkityksettömäksi. Asiakirjain luovuttamista ylipäänsä ennen oikeudenkäyntiä tiedottamistarkoituksessa kopioitavaksi voitiin pitää kyseenalaisena. Käräjäoikeus oli hylännyt syytettyjen vaatimuksen asian käsittelemisestä suljettuna.

Laamannin huomiota kiinnitetty siihen harkinnassa huomioon otettavien eri seikkojen arvioinnissa vaadittavaan huolellisuuteen, jota oikeudenkäyntiä koskevassa tiedottamisessa tuli noudattaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.