04.02.1997

Rakennustarkastajan vastuu - Kaavoitus - ja rakennuslautakunnan toimivalta - Asianosaisen kuuleminen

Rakennustarkastajan vastuu rakennuslautakunnan virheellisestä päätöksestä

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksellä oli rakentaja velvoitettu purkamaan ympäristöä rumentavat ja henkilöturvallisuutta vaarantavat pilalle menneet rakenteilla olleen omakotirakennuksen runkorakenteet sekä siistimään rakennustyömaa ja poistamaan pilalle menneet rakennustarvikkeet.

Päätös oli perustunut puutteelliseen selvitykseen siten, ettei rakennuksen ja rakennustarvikkeiden kuntoa ollut asianmukaisesti tutkittu. Asianosaiselle ei myöskään ollut asianmukaisessa järjestyksessä varattu tilaisuutta ennen asian ratkaisemista olla läsnä tilaisuudessa, jossa rakennuksen ja rakennustarvikkeiden kuntoa oli arvioitu, ja antaa selitystänsä niiden kunnosta. Rakennuksen ja rakennustarvikkeiden ei ollut osoitettu olleen pilaantuneita lautakunnan päätöksen perusteena olevassa muistiossa kerrotuin tavoin. Päätös oli lisäksi perustunut väärään lain soveltamiseen siten, ettei rakennuslautakunta ollut toimivaltainen päätöksen perusteeksi merkityn säännöksen nojalla ja rakennusluvan voimassa ollessa määräämään, että keskeneräinen rakennus on purettava. Myös tontin ja rakennuspaikan siistissä ja turvallisessa kunnossa pitämistä koskeva hallintopakkopäätös olisi tullut antaa toisessa järjestyksessä. Päätöstä ei kuitenkaan ollut annettu asianosaiselle tiedoksi ennen kuin se oli kumottu lautakunnan vajaan kuukauden kuluttua antamalla uudella päätöksellä.

Rakennustarkastajaa, joka oli osallistunut päätöksen perusteena olleen katselmuksen suorittamiseen, laatinut siitä päätöksen perusteena olleen muistion ja toiminut asian esittelijänä lautakunnan kokouksessa, huomautettu vastaisen varalle hänen virheellisen menettelynsä johdosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.