27.01.1997

ERM / EMS - Valtioneuvoston jäsen - Väitetty neuvotteluvaltuuksien ilmaiseminen - Salaisen päätöksen julkitulo tiedotusvälineissä - Sananvapaus

Ministeri Arja Alhon menettely neuvotteluissa Suomen liittymiseksi Euroopan valuuttakurssijärjestelmään (ERM) sekä valtioneuvoston ERM-kytkentää koskevan salaisen päätöksen julkitulo tiedotusvälineissä

Valtioneuvosto oli 11.10.1996 tehnyt esityksen Suomen liittymisestä Euroopan valuuttakurssijärjestelmään (ERM). Päätöksessä oli annetun valtuutuksen lisäksi vahvistettu Suomen markan ecu-kurssia koskeva tavoite ja neuvotteluvaltuudet rahapoliittisessa komiteassa 12.10.1996 tapahtuvaa neuvottelua varten. Asia oli pidettävä salassa, kunnes päätös markan ulkoisesta arvosta oli tehty. Oikeuskanslerille kerrottiin eduskunnan pankkivaltuuston kokouksessa esitetyistä arveluista, joiden mukaan ministeri Alho olisi ennakolta antanut tietoja neuvotteluvaltuuksien rajoista neuvotteluosapuolten edustajille.

Suomen Yleisradion radio- ja TV-uutisissa kerrottiin 12.10.1996 ennen rahapoliittisen komitean kokouksen alkamista, että valtioneuvosto oli päättänyt tehdä esityksen liittymisestä ERM:iin. Myös asetettu keskuskurssitavoite kerrottiin.

Neuvottelumenettelyssä Suomi saavutti täsmälleen tavoitellun kurssin ERM-kytkennässä.

Ministeri Alhon osalta ei ollut neuvotteluvaltuuksien rajojen ilmaisemisesta neuvotteluosapuolelle esitetty sellaista näyttöä, joka vaatisi oikeuskanslerin toimenpiteitä.

Valtioneuvoston salaisen päätöksen julkitulon osalta oikeuskansleri on todennut, että rikostutkintaa eivät olleet oikeuskanslerilta pyytäneet eduskunnan pankkivaltuusto eikä Suomen Pankin johtokunta. Pääministeri oli puolestaan ilmoittanut, ettei hän edellyttänyt tietovuodon tutkimista. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon säännökset toimittajan lähdesuojasta sekä neuvottelujen lopputuloksen, oikeuskansleri on katsonut, ettei ollut riittäviä perusteita esitutkintamääräyksen antamiselle.

Arvioon vaikutti osaltaan se, että itse tiedon julkistaminen toimittajan puolelta ei ilmeisesti ollut itsenäisenä päätekona kriminalisoitu.

Oikeuskansleri on kuitenkin todennut, että tilanteessa, jossa tieto on selvästi salainen - kuten juuri alkavissa neuvotteluissa Suomen neuvottelutavoite - julkisen sanan tulisi harkitessaan asian mahdollista julkistamista punnita maan edun kannalta julkistamisen seurauksia. Jäljennös oikeuskanslerin päätöksestä lähetettiin tiedoksi Yleisradio Oy:n hallintoneuvostolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.