17.01.1997

Virantäyttö

Viran täyttämiseen liittyvä haastateltavien valinta

Uudenmaan lääninhallituksen täyttäessä ylitarkastajan määräaikaista virkasuhdetta ajalle 11.9.-31.12.1995 oli 26 hakijoista kutsuttu haastateltaviksi viisi, joista yksi nimitettiin. Eräs hakijoista, jota ei ollut kutsuttu edes haastatteluun, kanteli siitä, että nimitetyksi oli tullut häntä vähemmän ansioitunut hakija.

Apulaisoikeuskanslerin varamies totesi päätöksessään, että sillä seikalla, ketkä oli kutsuttu haastatteluun, oli ollut keskeinen merkitys sen kannalta, keiden hakijoiden kesken lopullinen nimitysharkinta oli tehty. Hakijoita haastatteluun valittaessa on kiinnitettävä huomiota hakijoiden ansioihin ja tehtävien edellyttämiin ominaisuuksiin vastaavalla tavoin kuin varsinaista nimityspäätöstä tehtäessä. Hakuasiakirjojen perusteella ansioituneen hakijan sivuuttamiseen tulee olla erityiset, objektiivisesti hyväksyttävät perusteet. Kun on kysymys nimittämisestä lyhytkestoiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen, voidaan pitää hyväksyttävänä, että haastateltavien piiri on suppea. Tasapuolisuuden vaatimuksesta ei tällöinkään tule tinkiä.

Kun otettiin huomioon kantelijan koulutus ja työkokemus verrattuna niiden henkilöiden vastaaviin ansioihin, jotka oli kutsuttu haastatteluun, myös kantelija olisi tullut kutsua haastatteluun. Lääninhallitus ei ollut esittänyt riittävästi perusteluja sille, miksi näin ei ollut menetelty. Lääninhallituksen tietoon saatettiin käsitys noudatettavasta menettelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.