06.06.1996

Ympäristölupa

Lausunto terveydensuojelulain soveltamiseen perustuvasta ympäristöluvan tarpeesta

Ilmailulaitos on suunnitellut Vaasan lentoaseman kiitotien jatkamista 500 metrillä. Kiitotien jatkeen rakentaminen edellytti ilmailulain (595/64) 30 §:n 2 momentin mukaista rakentamislupaa. Luvan saamisen yhtenä edellytyksenä oli selvitys joko siitä, että ympäristölupa oli saatu tai että lupaa ei tarvittu. Ilmailulaitos pyysi oikeuskanslerinvirastoa tutkimaan viranomaisten toimivallan Ilmailulaitoksen rakentamishankkeisiin liittyvässä ympäristölupaa koskevassa kysymyksessä.

Apulaisoikeuskansleri totesi lausuntonaan, että uudessa ilmailulaissa (281/95) on selkeät määritelmät lentopaikasta, rakentamisluvasta, rakentamislupa-asian käsittelyyn liittyvästä kuulemismenettelystä ja rakentamisluvan myöntämisestä. Ilmailulain 44 §:ssä lentopaikan rakentamiselle on hankittava ympäristölupa ympäristölupamenettelylain sitä edellyttäessä.

Ympäristölupamenettelylain säätämisellä pyrittiin kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuden lisäämiseen ympäristöasioissa. Kansalaisille turvattiin mahdollisuus osallistua heidän ympäristöään koskevaan päätöksentekoon, jota myös Hallitusmuodon 14 a §:n 2 momentti (969/95) edellyttää.

Lentopaikan luvan tarve perustuu terveydensuojelulain 9 §:ään ja terveydensuojeluasetuksen 1 §:ään sekä rakentamisluvan osalta ilmailulain 44 §:n 1 momenttiin. Terveydensuojelulain mukainen sijoituslupa ratkaistaan ympäristömenettelylain mukaan osana ympäristölupaa. Lentopaikan ympäristöluvan ratkaisee ympäristölupamenettelylain ja ympäristölupamenettelyasetuksen mukaan alueellinen ympäristökeskus. Tästä seuraa, ettei ympäristöluvan tarvetta voi ratkaista muu viranomainen terveydensuojelulain nojalla. Terveydensuojelulain 5 §:n mukainen ohjaus- ja valvontavalta läänin alueella ei tarkoita oikeutta ratkaista yksittäistapauksessa luvan tarvetta, vaan esim. puhevallan käyttöoikeutta kansanterveydellisten näkökohtien huomioon ottamiseksi ja neuvontaa. Toiminnan olennainen muuttaminen on myös sellainen muutos, jolla on vaikutusta luvan myöntömisen edellytyksiin ja perusteisiin.

Korkein hallinto-oikeus oli ympäristölupaa koskevien valituksien johdosta 22.4.1996 ja 8.5.1996 antamissaan ratkaisuissa katsoi, että ympäristölupa on tarpeen lentoaseman kiitotien jatkamiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.