10.06.1996

Tuomion perustelut

Tuomion perustelujen puutteellista laadintaa koskeva asia

Velkomusasiassa vastaajana ollut asianosainen on kantelussaan kertonut, että vastaajat olivat kanteeseen antamissaan vastauksissa ilmoittaneet asian olevan riidanalaisen vastauksissa tarkemmin ilmenevin perustein. Käräjäoikeus oli yksipuolisessa tuomiossa todennut, että asian selvitettyyn tilaan nähden vastaajien vastaukset eivät antaneet aihetta jatkokäsittelyyn. Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan vastauksessa todennut, että käräjäoikeuden edellä kerrottua yksipuolisen tuomion perustelua ei voitu pitää oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 15 §:n (1064/91) säännös huomioon ottaen riittävänä. Käräjätuomarin huomiota kiinnitetty tuomioiden riittävästä perustelemisesta, kun kanne tällaisessa tapauksessa hyväksytään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.