07.05.1996

Huostassapito - Lapsen kuuleminen - Tiedoksianto

Lasten kuulemis- ja muutoksenhakuoikeudesta huostaanotossa sekä huostassapidon jatkamisen edellytyksistä

Lasten huostaanottoa koskevaan kanteluun antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri on painottanut lastensuojelulain 10, 17 ja 35 §:iin sisältyviä 12 vuotta täyttäneiden lasten oikeuksia tulla kuulluksi heitä koskevissa huostaanottoasioissa ja heidän oikeuttaan hakea muutosta huostaanottoasiassa tehtyihin päätöksiin.

Koska lastensuojelulain 20 §:n mukaan sosiaalilautakunnan on lopettava huostassapito, kun lain 16 §:n mukaista huostassapidon ja sijaishuollon tarvetta ei enää ole, jollei lopettaminen ole selvästi vastoin lapsen etua, päätöksessä on myös kiinnitetty sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota lastensuojelulain ja lasten olosuhteissa tapahtuneiden/tapahtuvien muutosten edellyttämään, riittävän usein toistuvaan harkintaan huostaanotetun lapsen edun mukaisesta ratkaisusta.

LastensuojeluL 10, 16, 17, 20, 35 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.