03.05.1996

Vesihuoltolinja

Kaupungin menettely vesihuoltolinjan rakentamisessa

Apulaisoikeuskanslerin varamies on kiinnittänyt kaupungin teknisen keskuksen kaupungininsinöörin ja katupäällikön huomiota rakennustyön laajuuden tiedottamiseen sekä syntyneiden vahinkojen aiheuttamista korvauksista sopimiseen.

Rakennuslain 133 § sisältää eräitä rajoituksia maapohjan omistajan määräämisvaltaan. Viranomaisten ja muiden julkisen vallan edustajien on rajoitussäännöksiä soveltaessaan erityisesti otettava huomioon perusoikeuksien nauttima suoja.

Huolimatta siitä, että laki velvoittaa kiinteistön omistajan sietämään vesijohtojen ja viemärien sijoittamiseen kiinteistölleen, työn laajuudesta ja laadusta on annettava riittävät tiedot kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Vesihuoltosuunnitelmassa on otettava huomioon myös muita mahdollisia vaihtoehtoja ja päädyttävä ratkaisuun, josta koituu mahdollisimman vähän haittaa ja vahinkoa. Kiinteistön omistaja oli allekirjoittanut luvan ilman, että hän todellisuudessa tiesi rakennustyön todellista laajuutta. Vahinkojen aiheuttamista korvauksista ei myöskään ollut sovittu asianmukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.