24.04.1996

Kunnanjohtajan menettely - Kunnanvaltuustolle osoitetut kirjoitukset

Kunnanvaltuustolle osoitettujen kirjoitusten käsittelystä

Kuntalaisen kunnanvaltuustolle osoittamassa kirjoituksessa oli kysymys asiasta, joka oli tuolloin vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ratkaisussa on todettu, että asiassa ei ollut tältä osin kysymys sellaisesta kunnanvaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, että kirjoitus tällä perusteella olisi tullut saattaa kunnanvaltuuston päätettäväksi tai tiedoksi.

Toisaalta kirjoituksessa oli myös moitittu kunnanhallitusta, rakennuslautakuntaa ja myös kunnanjohtajaa. Lähtökohtaisesti kunnanvaltuustolle osoitetut kirjoitukset tulisi saattaa ainakin kunnanhallituksen tietoon, ellei siihen ole osoitettavissa selkeää vastasyytä. Väite, ettei kirjoitus sisältänyt mitään uutta, sisältää vertailun kirjoituksen ja kuntalaisen muiden kunnanvaltuustolle aikaisemmin osoittamien kirjoitusten välillä. Ellei tämän sisältöistä kirjoitusta ollut aikaisemmin saatettu valtuuston käsiteltäväksi, olisi ollut perusteltua menetellä niin, että kirjoitus olisi saatettu kunnanhallituksen tietoon, varsinkin, kun kirjoituksessa arvosteltiin myös kunnanjohtajaa. Kunnanjohtajan huomiota on kiinnitetty edellä lausuttuun ja todettu, että säännösten puuttuessa asiaan sisältyy kuitenkin tulkinnanvaraisuutta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.