22.04.1995

Oikeudenkäyntiväite

Käräjätuomarin menettely oikeudenkäyntiväitettä koskevassa asiassa

Riita-asian vastaajat olivat tehneet tahdonvaltaista oikeuspaikkaa koskeneen oikeudenkäyntiväitteen puheenjohtajan aloitteesta suullisessa valmisteluistunnossa. Käräjäoikeus oli tehnyt oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 11 §:n nojalla päätöksen jättää kanne tutkimatta toimivaltaansa kuulumattomana.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään todennut, että vastaajat eivät olleet esittäneet oikeudenkäyntiväitettä haasteen johdosta antamassaan vastauksessa vaan vasta suullisessa valmisteluistunnossa. Oikeudenkäymiskaaren 16 luvun ja 5 luvun säännökset oli annettu eri aikoina, minkä vuoksi oli jossakin määrin tulkinnanvaraista, milloin pääasiaan oli alettu vastata. Sellainen tulkinta, että kirjallisen vastineen antaneen vastaajan vielä suullisessa valmisteluistunnossa tekemä oikeudenkäyntiväite olisi tehty ennen vastaamista pääasiaan, ei ollut riita-asiain oikeudenkäynnissä sovellettavien säännösten mukainen. Käräjätuomarin menettelyä ottaa asia viran puolesta esille sekä hyväksyä tehty väite ei voitu pitää asianmukaisena.

Tämän vuoksi vastaisen varalle käräjätuomarin huomiota kiinnitetty hänen menettelynsä johdosta edellä esitettyyn arvosteluun.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.